เนื้อเพลง Jingle Bells

เนื้อเพลง Jingle Bells

Dashing through the snow
เคลื่อนผ่านไปตามแนวหิมะ
In a one horse open sleigh
ในรถม้าลากเลื่อน
O’er the fields we go
ข้ามผ่านพื้นที่ต่างๆมากมาย
Laughing all the way
พร้อมเสียงหัวเราะและความสุขตลอดเส้นทาง
Bells on bob tails ring
เสียงกระดิ่งตรงหางม้าดังแว่วกังวาน
Making spirits bright
ส่งให้จิตวิญญาณสว่างสดใส
What fun it is to laugh and sing
จะมีอะไรที่สนุกสนานเท่ากับการหัวเราะและร้องเพลงไปด้วย
A sleighing song tonight
ขับรถลากไปพร้อมครวญเพลงในคืนนี้

Oh, jingle bells, jingle bells
เสียงกรุ่งกริ่งของกระดิ่งดังกังวาน
Jingle all the way
กรุ่งกริ่งไปตลอดทั่วทุกหนทาง
Oh, what fun it is to ride
ไม่มีอะไรสนุกไปเท่าได้นั่งอยู่
In a one horse open sleigh
บนรถเลื่อนให้ม้าลากไป
Oh, jingle bells, jingle bells
เสียงกรุ่งกริ่งของกระดิ่งดังกังวาน
Jingle all the way
กรุ่งกริ่งไปตลอดทั่วทุกหนทาง
Oh, what fun it is to ride
ไม่มีอะไรสนุกไปเท่าได้นั่งอยู่
In a one horse open sleigh
บนรถเลื่อนให้ม้าลากไป

A day or two ago
หนึ่งวันหรือสองวันที่ผ่านมา
I thought I’d take a ride
ฉันจำได้ว่า ฉันได้นั่งรถม้า
And soon, Miss Fanny Bright
และมีคุณแฟนนี่ ไบร์ท
Was seated by my side
นั่งอยู่ข้าง ๆ ฉันด้วย
The horse was lean and lank
แต่ม้าดูผอมและไม่มีแรงเลย
Misfortune seemed his lot
ความโชคร้ายคืบคลานมาหามัน
He got into a drifted bank
ตัวมันติดอยู่ในกองหิมะแล้วล่ะสิ
And then we got upsot
และพวกเราก็เสียหลักล้มคว่ำจนได้

Oh, jingle bells, jingle bells
เสียงกรุ่งกริ่งของกระดิ่งดังกังวาน
Jingle all the way
กรุ่งกริ่งไปตลอดทั่วทุกหนทาง
Oh, what fun it is to ride
ไม่มีอะไรสนุกไปเท่าได้นั่งอยู่
In a one horse open sleigh
บนรถเลื่อนให้ม้าลากไป
Oh, jingle bells, jingle bells
เสียงกรุ่งกริ่งของกระดิ่งดังกังวาน
Jingle all the way
กรุ่งกริ่งไปตลอดทั่วทุกหนทาง
Oh, what fun it is to ride
ไม่มีอะไรสนุกไปเท่าได้นั่งอยู่
In a one horse open sleigh
บนรถเลื่อนให้ม้าลากไป


Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *