ยอม จํา น น ฟ้า ดิน เนื้อเพลง

ยอม จํา น น ฟ้า ดิน เนื้อเพลง

อยากต่อว่าฟ้าดิน

ที่ให้เราพบเจอ

แต่ไม่ยอมจับเราคู่กัน

ฟ้าดินจงใจแกล้งเรา

เธอว่าหรือเปล่า

ทำไมนะต้องห้ามรักกัน

ความเหมาะสมน่ะหรือที่ยืนยาว

ถึงในใจมันค้าน

สุดท้ายต้องยอมจำนน

ก่อนถนนของเราแยกกัน

ก่อนความฝันของเราสิ้นลง

แค่อยากพบกับเธอสักหนสบตาอีกครั้ง

แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ

พูดในวันที่จำต้องจาก

อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก

และจะรักรักตลอดไป

เกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอ

เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่

วันนี้ใจสลาย

ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน

พอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดิน

ที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่ำ

มันต้องเจ็บต้องช้ำ

ต้องน้ำตาตก

โลกใบนี้มีคนมากมาย

ทำไมต้องเป็นเราสองคน

ยอมจำนนให้แล้วหวังว่าคงพอใจ

ก่อนถนนของเราแยกกัน

ก่อนความฝันของเราสิ้นลง

แค่อยากพบกับเธอสักหนสบตาอีกครั้ง

แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ

พูดในวันที่จำต้องจาก

อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก

และจะรักๆตลอดไป

เกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอ

เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่

วันนี้ใจสลาย

ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน

แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำ

พูดในวันที่จำต้องจาก

อยากให้รู้ว่ารักเธอมาก

และจะรักๆตลอดไป

เกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอ

เกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่

วันนี้ใจสลาย

ยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน


Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *