เนื้อเพลง คิด ไป เอง หินเหล็กไฟ

เนื้อเพลง คิด ไป เอง หินเหล็กไฟ

แอบมองเธอเมื่อยามหลับไหล

ดูไร้เดียงสาเหมือนคนเดิม

ยามเธอตื่นดวงตาสดใส

ดูเธอจริงใจไร้มารยา

แต่จูบไม่เหมือนเมื่อก่อน

กอดไม่เหมือนที่เคย

เธอเปลี่ยนไปเธอดูห่างเหิน

เย็นชาจนเกินธรรมดา

เธอปิดบังความจริงใดไว้

จะรีรอทำไมควรพูดมา

อย่าบอกว่ากลัวฉันเสียใจ

อย่าบอกว่ากลัวฉันรับไม่ได้

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

เราโตพอพูดจาเข้าใจ

ไม่จำเป็นใช้ความรุนแรง

หากเธอจะไปมีประโยนช์อะไร

จะดึงดันเธอไว้ทรมาน

ก็จูบไม่เหมือนเมื่อก่อน

กอดไม่เหมือนที่เคย

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

หรือเรื่องราวที่เกิดทั้งหมดนี้

เพราะเราไม่มีความรักให้กัน

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ

เธอคิดไปเอง

บอกกันมาเลยบอกกันมาซักคำ

ว่าทำไมเธอเปลี่ยนไป

เรื่องฉันเสียใจเรื่องฉันร้องไห้เพราะเธอ


Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *