ผู้ ชนะ สิบ ทิศ เนื้อเพลง

ผู้ ชนะ สิบ ทิศ เนื้อเพลง

ฟ้า.ลุ่ม อิรวดี
คืนนี้ มีแต่ดาว

แจ่มแสง แวววาว
หื่อฮือฮื้อ ฮือ ฮือหื่อ
เด่นอะคร้าว สว่างไสว

เสียง คลื่น เร้าฤดี
คืนนี้ข้าเปลี่ยวใจ

เหน็บหนาว ทรวงใน
หื่อฮือ ฮื้อ ฮือฮือหื่อ
แต่ไฉนข้าเศร้า วิญญา

ข้ามา.ทำศึก ลำเค็ญ
เหนื่อยแสนยากเย็น
ไม่เว้นว่างเปล่า
เพื่อศักดิ์ชาว ตองอู
ถึงจะตายจะอยู่
ขอเชิดชู มังตรา

ดวงใจ ข้ามอบ จอมขวัญ
มั่นรักต่อกัน
มิ่งขวัญจันทรา
กุ สุ มา ยอด ชู้
รักเจ้าเพียงเอ็นดู
ไว้เชิดชู ดวงแด…

ไป รบอยู่ แห่งไหน
ใจ คนึงถึง เจ้า

เคยเล้าโลมโฉมแม่
ข้ากลับ มาเมืองแปร
มองเหลียวแล
แสนเปลี่ยว เปล่า

ไม่มี.แต่เงา
ข้าเศร้าอาลัย
หัวใจแทบขาด
อนาถ ใจ ไม่คลาย

เจ็บใจ คนรัก โดนรังแก
ข้าจะเผา เมืองแปร
ให้มัน วอดวาย
จะตาย ให้เขาลือชาย
จะให้เขาลือชาย
ว่านามชื่อกู
ผู้ชนะ สิบทิศ
ผู้ชนะ สิบทิศ
ผู้ชนะ สิบทิศ
ผู้ ช… นะ… สิบ… ทิศ…
ฮื้อ… ฮือ… หื่อ… ฮือ… ฮื้อ…Translate to English


Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *